Plasket INER 151003

En härlig fiskedag i Finjasjön 15 10 03

Höstmadam med mkt god kondition FIPE
Fin vårgädda 5 maj 2018
Höstmadam 2017 xtra god kondition