• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

INER 20150920 INER 20150920

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Aktuell Fiskevård

Reduktionsfiske 2018 (se fiskevård/reduktionsfiske)
Höstens reduktionsfiske. Hittills har det tagits upp ca 57 ton fisk under 2018. Många fina gösar som bifångst i ringnoten, naturligtvis återsläppta. Ett ringnotsdrag med 2200 kg stor braxen
2018-11-25
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 28 ton inrapporterad fisk.
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.

Höstens Nätprovfiske 2018 har genomförts 7-10 september: 
Mats Bengtsson med flera medhjälpare har genomfört höstens nätprovfiske 6-10 september. Totalt har 32 stycken provfiskenät använts och 3007 fiskar har dokumenterats från dessa. Färre antal fiskar men högre meddelvikt.
2018-10-08

Inplantering av ål: Fredag den 7 sept inplanterades 9302 st ålyngel för 50 000 kr i Finjasjön med start vid Tormestorps båtklubb.
2018-10-08

Reduktionsfiske 2017 (se aktuellt/fiskevård/reduktionsfiske)
2017 Höstens/Vinterns nät/ringnotsfiske. Ringnotsfisket startade den 15 oktober och har genomförts av Mats B med hjälp av Arto & Aulius. Resultatet blev 17 ton  inrapporterad fisk. Men ett notdrag släpptes tillbaka eftersom det innehöll väldigt stor mängd (miljontals) årsyngel av gös.
Mats fortsatta reduktionsfiske i Tormestorpsån under förvintern har sedan givit ca 3,4 ton mört. Reduktionsfisket 2017 tog upp totalt 33,59 ton fisk ur Finjasjön.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Aktuellt våren 2019:

Maj 2019: Vattennivån i sjön är för närvarande normal. God möjlighet att sätta i båt via någon av sjöns ramper för närvarande.                                                        2019-05-21

Aktuella händelser dec/jan: Nytt siktdjup i sjön under vecka 51, 4,67 m. Vi är på rätt väg med det arbete som görs, bara vi slipper nya bakslag/föroreningar. 

 2019-01-07