Isläget helgen vecka 6
13-14 febr. Isen har legat över sjön i två veckor och är just nu runt 20 cm tjock. Obs! in och utlopp i sjön kan vara förädiska, samt var uppmärksam på stora sprickor/veckningar, på sjön där råkar kan uppstå.
Viktigt! Du har eget ansvar för din vistelse på isen.

 

Israpport 2019
Isläget i Finjasjön under vintern 2018/2019

Knappt gångbar is fanns under ett par dagar av vintern. Ett gäng från Naturbruksgymnasiet testade att isfiska en av dessa dagar innan isen bröts upp ett par dagar senare.

2019-03-14

Israpport 2018


Isläget i Finjasjön 10-11 febr 2018: 
Obs! Stor risk för svag is. Mkt mindre sprickor vid borrning och mkt knakande och sprickor vid gång på isen.

FiPe

Finjasjöpark: Isen är bara 60-65 mm tjock in till ca 50-60m från land. Inne på grundare områden närmare land är den 70-80 mm tjock.

FiPe

Guldkusten utom jaktskyttestugan: Här är isen runt 65-70 mm tjock in till ca 40m från land där den ökar lite i tjocklek.

FiPe

Vid Måsudden: Enligt rapporter är isen 70-80mm tjock utanför Måsudden.

LeNi+LeNi

Israpport 2017

Isläget i Finjasjön febr 2017: Inga inkomna rapporter om isläget.

Isläget i Finjasjön tisd 17 jan kl.12.00: Någon till isfiskare fanns ute på sjön vid denna tidpunkt. Isen var 8-9 cm tjock utanför jaktskyttestugan vid Guldkustviken ut till ca 4 meters djup. Största försiktighet anmodas vid utgång på sjön då istjockleken kan variera kraftigt på olika delar av sjön.

LeifÅk

Isläget i Finjasjön sön 15 jan kl.14.00: Obs! Eftersom tjockleken på isen varierar allt från någon mm tjock till gångbar på vissa ställen gjordes inga mätningar. Vi avråder bestämt från försök till isfiske då stora ytor med mkt svag is förekommer.
Isläget i Finjasjön 7 jan. 2017 kl. 14.00: Obs! Mkt stor risk för svag is. Isen är endast 50-63 mm tjock in till ca 30-60m från land. Vid Finjasjö park är isen bara 58 mm så nära som 15 m från land.

FiPe

Israpport från Finjasjön 2016

Isfiske-säsongen varade något mer än 2 veckor. från mitten av januari tills slutet av månaden, från Mats kontroll när kärnisen var cirka 80-90 mm tjock tills runt fisketävlingen när isen var upp emot 150 mm tjock.

Fisket var av varierande kvalité.