Plasket INER 151003

En härlig fiskedag i Finjasjön 15 10 03

Hoppet INER 151003