Medlems fina fångst av nätfiskad gös 12 okt 2016, samma dag som föreningen släppte 8000 ålyngel.