• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

INER 20150920 INER 20150920

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Aktuell Fiskevård

Höstens Nätprovfiske 2017: Mats Bengtsson genomförde höstens nätprovfiske 8-11 september, med hjälp av några inbitna medlemmar/vänner. Det totala antalet fångade fiskar var större än i fjor. Provfisket gav ett mkt stort antal årsyngel av abborrar medan årsyngeln av mört och gös var färre än i fjor. 

Reduktionsfiske 2018 (se aktuellt/fiskevård/reduktionsfiske)
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.

Reduktionsfiske 2017 (se aktuellt/fiskevård/reduktionsfiske)
2017 Höstens/Vinterns nät/ringnotsfiske. Ringnotsfisket startade den 15 oktober och har genomförts av Mats B med hjälp av Arto & Aulius. Resultatet blev 17 ton  inrapporterad fisk. Men ett notdrag släpptes tillbaka eftersom det innehöll väldigt stor mängd (miljontals) årsyngel av gös.
Mats fortsatta reduktionsfiske i Tormestorpsån under förvintern har sedan givit ca 3,4 ton mört. Reduktionsfisket 2017 tog upp totalt 33,59 ton fisk ur Finjasjön.

2017 Vårens och försommarens reduktonsfiske efter vitfisk har genomfört av Mats Bengtsson. Han har satt reduktionsfiskenät längs grundområdena runt sjön. Vårens fiske gav ca tretton ton inrapporterad fisk.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Obs! Ny sportfiskeregel i Finjasjön
Gäller från våren 2018. .

Det är förbjudet att bedriva vertikalfiske där vattendjupet är större än 9meter.

Vårspinnet 2018: Vinnare i Vårspinnet 2018 blev Stephan Heingard med 356 poäng. Han tog också största fisken en gädda på 79,5 cm.

Stephan Heingard tar emot vandringspriset av Peter N
Stephan Heingard tar emot vandringspriset av Peter N
Största fisk Höstspinnet 2017. En gös på 92 cm.