November 2018: Vattennivån har varit väldigt låg under oktober med svårigheter att sätta i båtar vid ramperna. Nivån har sjunkt sedan dämmet drogs i slutet av augusti. Först i samband med regn i slutet av oktober steg nivån någon centimeter. Fortfarande i slutet av november är vattennivån i sjön låg.
2018-11-20

Sommaren 2018: Efter en torr och solig senvår/försommar sjönk vattennivån i Finjasjön.

FiPe Vattenfylld infart FiPe Vattenfylld infart

5 jan 2018: Vattennivån är fortsatt mkt hög, högsta nivån sedan 2002. Någon pos. väderförändring  syns inte f.n. Möjligheten för att sätta i båt i sjön är därför mkt liten.

LÅk FiPe Översvämning Finjasjön

26 Nov 2017: Vattennivån är fortfarande mkt hög i sjön, just nu 2-4 cm lägre än högsta noteringen i år. Möjligheten att sätta i båt är därför mkt liten.

Lågt vattenstånd 13 oktober.