2 september 2018: Dämmet drogs den 31 augusti och därför kommer vatennivån att sjunka en del närmaste tiden.

Sommaren 2018: Efter en torr och solig senvår/försommar sjönk vattennivån i Finjasjön.

FiPe Vattenfylld infart FiPe Vattenfylld infart

5 jan 2018: Vattennivån är fortsatt mkt hög, högsta nivån sedan 2002. Någon pos. väderförändring  syns inte f.n. Möjligheten för att sätta i båt i sjön är därför mkt liten.

LÅk FiPe Översvämning Finjasjön

26 Nov 2017: Vattennivån är fortfarande mkt hög i sjön, just nu 2-4 cm lägre än högsta noteringen i år. Möjligheten att sätta i båt är därför mkt liten.