Fiskekort Finjasjön

För fiske i Finjasjön finns följande sportfiskekort att köpa:
Dagskort            pris 40 kr
Dagskort 2 spö  borttaget
Veckokort          borttaget
Årskort (2 spö)   pris 250 kr     (gäller kalenderår)


From 2017 görs det ändringar bland föreningens fiskekort. Dagskort 2-spö och Veckokort tas bort. Priset på dagskort 1-spö höjs till 40 kr medan priset på årskort kvarstår. Årskortet gäller fortfarande under ett kalenderår. Priset på kontrollanternas på sjön servicekort höjs från 60 kr till 100 kr.

IFiske: Avtal har ingåtts med I-fiske. Internetfiskekort går nu att köpa för fiske i Finjasjön. Det finns dagskort 1-spö och dagskort 2-spö.
Dagskort 1-spö kostar 60 kr 
dagskort 2-spö kosta 100 kr.

Obs! Oavsett antal fiskekort är det endast tillåtet att fiska med två spö per person och endast tillåtet att ta upp två rovfiskar (gädda/gös) per person och dag.

Säljare av våra sportfiskekort till Finjasjön är följande:


Sportfiskebolaget Hlm                                0451 - 826 00
City Gross Hlm                                           0451 - 776 100
Ivars Kiosk Tyringe                                     0451 - 503 40
Förmedlingscentralen Tyringe                    0451 - 568 50
Peter Nilsson fiskekortsansvarig                0451 - 826 65 el. sms på 0708-280840