Höstens Nätprovfiske 2018 har genomförts:
Obs! Mats Bengtsson genomförde med medhjälpare höstens nätprovfiske 6-10 september. De lossade fisk från näten, räknade och mätte fisken. Den totala fångsten blev 3007 st fiskar. Rapporter och dokumentation inkommer framöver.
2018-10-08

Höstens Nätprovfiske 2017Mats Bengtsson genomförde höstens nätprovfiske 8-11 september, med hjälp av några inbitna medlemmar/vänner. De lossade fisk från näten, räknade och mätte fisken. Den totala fångsten var stor 5810 fiskar. En uppskattning säger att ...
* ett mkt stort antal årsyngel av abborre fångats*.
* fjorårsabborrarna var färre än åren tidigare *.
* årsyngeln av mört och gös var färre än i fjor*.
* storleken på mörten har ökat något från i fjor.
* konditionen på de fångade gösarna var god-mkt god och antalet stora abborrar har ökat något från i fjor.

Nätprovfiske september 2016
Den 8 september
startade Mats Bengtsson årets provfisket i Finjasjön. Han fiskade på samma platser som tidigare provfiskare gjort tidigare år. Eftersom ett litet antal engagerade medlemmar hjälpte till med lossning av fisk från näten, räkning och mätning av fiskarna klarades provfisket av på 3 dagar.

En försiktig uppskattning av Mats säger att det var gott om mört och abborre i näten. Han nämnde också att det är ett gösår (god yngeltillgång) i år igen. Senaste gösåret var 2014.