Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.

Obs! Mats har under vårfisket fått revor i sina nät, satta på grundområdena, från båtmotorer, vilket är kostsamt. Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren.
Tänk på att näten kan vara ett par hundra meter långa och huvudsakligen ligger inne bland sjöväxterna. "Så upp med blicken och sänk hastigheten" när ni fiskar/kör inom dessa områden. Undvik grundområden på sena kvällar och nätter.

Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Reduktionsfiske 2018


Höstens reduktionsfiske har startat. Hittills har det tagits upp ca 35,5 ton fisk under 2018. Många fina gösar som bifångst, naturligtvis återsläppta.
2018-10-12
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtssontsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 28 ton inrapporterad fisk.
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.

2017/2018 Vinterns nät/håv och ryssjfiske i en blindtarm till Tormestorps ån startade strax innan jul och avslutades i mitten av januari. Resultatet blev mer än 10 ton mört.

Reduktionsfiske 2017

2017 Höstens nät och ringnotsfiske startade den 15 oktober och har genomförts av Mats B med hjälp av Arto & Aulis samt två fisksorterare. Fisket komplicerades av stora mängder föroreningar, som satte igen redskapen. Resultatet blev 17 ton  inrapporterad fisk. Ett notdrag släpptes tillbaka eftersom det innehöll väldigt stor mängd (miljontals) årsyngel av gös, som tyvärr var av mindre storlek än åren innan.  Några notdrag med mest årsyngel av abborre godkändes eftersom det finns otroligt stora mängder abborryngel i sjön. I ringnoten har det också förekommit ett stort antal fina abborrar, på upp till 7 hg, vilka givetvis har släppts tillbaks. I december fångades det dessutom 3,4 ton mört i ett dike i anslutning till Tormestorps ån.
Reduktionsfisket 2017 tog upp totalt 33,59 ton fisk ur Finjasjön.

2017 Vårens och försommarens reduktonsfiske efter vitfisk har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt reduktionsfiskenät längs grundområdena runt sjön. Vårens fiske gav ca tretton ton inrapporterad fisk.

Reduktionsfiske 2016

Hösten 2016
Måndagen den 17 oktober
startade höstens reduktionsfiske med ringnot i Finjasjön. Mats ringnotsfiskade tillsammans med Arto från Finland ute på djuphålorna i sjön. Extra killar jobbade med bortsorteringen av rovfisk tillbaka i sjön, så inga gösar och abborrar skulle behöva åka upp med vitfisken.
Cirka 55 ton vitfisk togs upp under 2016 års reduktionsfiske.