• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

INER 20150920 INER 20150920

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Aktuell Fiskevård

Föreningens verksamhet 2020

Mats Bengtsson fortsätter vårdfisket i Finjasjön genom Viltgården AB. Vårdfisket bedrivs för att få Finjasjön i en god ekologisk status, god vattenkvalitet samt minska riskerna för algblomning sommartid.
Fiskebryggan blev utlagd under försommaren efter omfattande reparationer.
Nätprovfiske utfördes under september.
Fiskesäsongen började sent pga högt vattenstånde i mars. Ändå har försäljningen av fiskekort ökat under året, vilket inneburit ökat fisketryck i sjön. ​​​​​​​Fisketillsynen har gjort drygt 100 kontroller under året. En bit över 10 procent fiskade olovligt. Rapporter om organiserat tjuvfiske kom in under september, vilket tillsynen har försökt undersöka. Inga bevis har kunnat hittas ännu. Tyvärr har förhoppningen om mindre fusk genom försäljning på nätet inte infriats. Regelbrott och bortförklaringar har diversifierats.
Positiv info från kontrollerna. Stor abborre har rapporterats från framförallt nätfiskare under oktober och november. Fisket efter gös har också varit bra periodvis.
Under året har 147 kg blankål flyttats till Helge å vid 6 tillfällen och 15 000 ålyngel har satts ut i sjön.
Fiskevårdsföreningen är delaktig i Finjasjöns arbetsgrupp. Pga pandemin har inga möten hållits. I Finjasjöprojektet har det hållits 4 digitala möten. I styrgruppen ingår representanter från fiskevårdsföreningen.
Medlemsantalet i föreningen var vid årets slut 780 st medlemmar.

 

Reduktionsfiske 2020

Totalt har reduktionsfisket/vårdfisket i Finjasjön fångat och rapporterat 70 ton fisk under 2020. Fisket startade med fiske i det sk mörtdiket, sedan bottengarn och nätfiske och avlsutades i december med ringnotsfiske.                          2021-08-17

Höstens Nätprovfiske 2020 genomfördes 3-6 september
Under fyra dagar sattes och vittjades 32 provfiskenät. Den fångade fisken räknades, mättes, vägdes och dokumenterades. Mats med medhjälpare dokumenterade mer än 5000 fiskar. Väldigt mycket fiskyngel mättes in. En trogen skara intresserade hjälpte till!                                 
2020-09-20

Reduktionsfiske 2019  (se fiskevård/reduktionsfiske)

Totalt har reduktionsfisket fångat och rapporterat ca 63 ton fisk under 2019. Sensommarens och Höstens reduktionsfiske gav ca 36,5 ton vitfisk (en del småabborre). Ringnotsfisket startade den 2 oktober och avslutades den 3 december.
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 26,5 ton inrapporterad fisk.

jan 2020

Höstens Nätprovfiske 2019 genomfördes 6-9 sept. Under fyra dagar sattes och vittjades 32 provfiskenät. Den fångade fisken räknades, mättes, vägdes och dokumenterades. Mats med medhjälpare dokumenterade 3333 st fiskar. Ett fåtal Intresserade hjälpte till!

2019-09-28

Reduktionsfiske 2018 (se fiskevård/reduktionsfiske)
Höstens reduktionsfiske. Hittills har det tagits upp ca 57 ton fisk under 2018. Många fina gösar som bifångst i ringnoten, naturligtvis återsläppta. Ett ringnotsdrag med 2200 kg stor braxen
2018-11-25
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 28 ton inrapporterad fisk.
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.

Höstens Nätprovfiske 2018 har genomförts 7-10 september: 
Mats Bengtsson med flera medhjälpare har genomfört höstens nätprovfiske 6-10 september. Totalt har 32 stycken provfiskenät använts och 3007 fiskar har dokumenterats från dessa. Färre antal fiskar men högre meddelvikt.
2018-10-08

Inplantering av ål: Fredag den 7 sept inplanterades 9302 st ålyngel för 50 000 kr i Finjasjön med start vid Tormestorps båtklubb.
2018-10-08

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Höstspinnet 2021!

Kristian klüft i topp med två gösar. Första inteckningen i vandringspriset. Han tog också största fisken en gös på 76 cm.

Andra pris och även juniorpriset gick till Linus Gudmunsson med en gös. Tävlingen lockade 12 st deltagare och endast 5 fiskar mättes in.                                                                          2021-09-23

Obs! Fiskebryggan är på plats!
Föreningens fiskebrygga är på plats sedan mitten av juni.  2021-08

Höstspinnet 2020!
Åter igen Stephan Heingard i topp med 265 poäng. Hans tredje inteckning i vandringspriset som han därmed tog hem. Christoffer Olsson tog största fisken, en gädda på 82 cm. Av 30 deltagare mätte endast 5 st in fisk, totalt 14 fiskar.                                       2020-09-28

Vinnare av Höstspinnet och Vandringspriset (3:dje inteckn.) Stephan Heingard samt tvåan i tävlingen Petter Heingard