• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

 Reduktionsfisket i Finjasjön 2024 utförs av Mats Bengtsson.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen

Styrelsen som under året hållit sex protokollförda möten, inkl. ett konstituerande styrelsemöte, har haft följande sammansättning:
Mats Bengtsson (ordförande), Peter Olofsson (kassör), Leif Åkesson (sekreterare), Magnus Olsson (vice ordförande), Pär Jönsson (ledamot), Douglas Larsson (ledamot), Kristian Klüft (ledamot), Håkan Jönsson (suppleant), Fredrik Svantesson (suppleant), Jörgen Larsson (suppleant), Göran Persson (suppleant).
 
Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut ca 700.
 
Ekonomi
Föreningens redovisar 853 003,12 kr i behållning till år 2024. Inbetalda medlemsavgifter uppgick till 125 000 kr. Försäljningen av fiskekort inbringade 123 615 kr. Kostnaden för arrendet var 17 428 kr. Medlemskapet i Sveriges Fiskevattenägareförbund kostade 6 985 kr. Fisketävlingarna inbringade 2 500 kr.
 
Arrangemang och övrig verksamhet
Föreningen har under året arrangerat två fisketävlingar, Vårspinnet och Höstspinnet. Vårspinnet ägde rum 2023-05 18 och hade 32 deltagare. Höstspinnet som gick av stapeln 2023-09-24 samlade 25 deltagare. Ingen pimpeltävling anordnades under året.
 
19 medlemmar deltog på årsmötet 23 februari. 16 medlemmar deltog på höstmötet 26 oktober.
 
Fiskebryggan lades ut på sin plats 4 juni och togs in för vinterförankring 9 november.
 
Under året har 13 000 ålyngel satts ut i sjön. Sammanlagt 48,6 kg blankål har flyttats till Helge å vid två tillfällen. På höstmötet 2023 beslutade föreningen att avsluta ål-projektet.
 
Finjasjöns arbetsgrupp har under året haft tre möten. Fiskevårdsföreningen har genom Mats Bengtsson varit representerad på dessa möten.
 
Vid fisketillsynen spenderades mycket tid på kontroll av nätfiske. Under året beslutade styrelsen att utesluta två medlemmar från föreningen efter att de hade gjort allvarliga överträdelser av föreningens fiskebestämmelser. Vid nästintill samtliga tillsynskontroller under året kunde kontrollerade personer styrka sin rätt att fiska (genom fiskekort eller medlemskort). I de få fall rätten att fiska inte kunde styrkas till 100 procent handlade det om medlemmar som inte tagit med sitt medlemskort eller inte kunde styrka sin identitet. Efterkontroll visade att de hade rätt att fiska.
Hässleholms kommun har genom entreprenören Viltgården Långaröd AB fortsatt med reduktionsfisket i Finjasjön under 2023. Totalt fångades under året 54 329 kg vitfisk.
 
Inget nätprovfiske utfördes under året eftersom Hässleholms kommun inte lämnat ett uppdrag därom.
 
 För styrelsen
 
 Mats Bengtsson, ordförande

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Fisketävlingar

Vårspinnet: Torsdag 2024-05-09                     (Kristi himmelfärdsdag).
Flyttat till Söndag 2024-05-26 på grund av högt vattenstånd i sjön.
Vi börjar 08.00 vid Tormestorps båtklubbs stuga och slut 12.00 som vanligt. Inmätning senast 12.30 och prisutdelning därefter.
Rampen för sjösättning öppnas den 20 maj.

Startavgiften vid respektive tävlingstillfälle är 100 kronor (ingen avgift för medlemmar). Varje deltagare måste uppvisa ett giltigt fiskekort eller ett giltigt medlemskort jämte legitimation.

Höstspinnet: Söndag 2024-09-22.
Startavgiften vid respektive tävlingstillfälle är 100 kronor (ingen avgift för medlemmar). Varje deltagare måste uppvisa ett giltigt fiskekort eller ett giltigt medlemskort jämte legitimation.