• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

 Mats Bengtsson reduktionsfiskar i Finjasjön 2023.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

2022 års verksamhetsberättelse
Styrelsen för året var:

Mats Bengtsson                   Ordförande                         Leif Åkesson                         Sekreterare.
Peter Olofsson                     Kassör                                Per Jönsson                          Ledamot.
Magnus Olsson                    Vice ordförande                  Douglas Larsson                  Ledamot.
Kristian Klüft                        Ledamot                                     
Revisorer: Håkan Jönsson, Eskil Öhrn
 
Under 2022 ordnades ingen pimpeltävling.
 
Hässleholms kommun fortsätter med vårdfisket i Finjasjön genom Viltgården Långaröd AB. Vårdfisket bedrivs för att få Finjasjön i en god ekologisk status, god vattenkvalitet samt minska riskerna för algblomningar sommartid. 2022 års vårdfiske startade i januari med fiske i det sk mörtdiket, sedan bottengarn och nätfiske och avslutades i december med ringnotsfiske. Totalt fångades under året 62 788 kg vitfisk. Artfördelningen kommer att läggas in på fiskevårdsföreningens hemsida.
 
Fiskebryggan blev inte utlagd under året på grund av skador.
 
Nätprovfiske utfördes under september 2022. I samband med nätprovfisket ställde ett flertal medlemmar upp och hjälpte till vilket underlättade arbetet väsentligt.
 
Under året har 6 medlemmar genomgått fisketillsynsutbildning med godkänt resultat.
Fisketillsynen har under året gjort ca 60 kontroller. Vid kontroller visade det sig att alla hade giltigt fiskekort.
 
Ålprojektet. Under året har 49,8 kg blankål flyttats till Helge å vid 4 tillfällen. 13 000 ålyngel har satts ut i sjön.
 
Övriga evenemang:
Vårspinnet 2022-05-26 samlade 14 deltagare.
 
Höstspinnet 2022-09-25 samlade 26 deltagare.
 
Fiskevårdsföreningen är också delaktig i Finjasjöns arbetsgrupp. Under 2022 har 4 möten hållits.
 
Finjasjöprojektet har avslutats under året.
 
Medlemsantalet var vid årets slut 836 st medlemmar. Styrelsen har haft 7 st protokollförda sammanträden till vilka även suppleanter varit kallade.
Årsmötet besöktes av 17 medlemmar och höstmötet av 12 medlemmar. Styrelsen redovisade 717 995,06 kr i behållning till år 2023. Försäljningen av sportfiskekort inbringade 89 713,61 kr. Arrendet har kostat 16 259 kr. Medlemsintäkter har inbringat 122 300 kr. Fisketävlingarna inbringade 2880 kr. Medlemskap i Svenska Fiskevattenägarföreningen kostade 4 965 kr.
 
Vi i styrelsen tackar för det förtroende vi fått och hoppas att det skall komma den nya styrelsen till del.
Styrelsen genom Mats Bengtsson
 

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Vår spinnet 2023

 Torsdagen 2023-05-18
Anmälan och start vid Tormestorps båtklubb.
07.15 fiskestart 08.00 
Väl mött Styrelsen

Här ser ni prissamlingen till årets vårspinn.
Välkomna att delta och tävla om dessa fina priser.

Viktigt att tänka på inför utskick av medlemshandlingar för 2023

Nu har medlemskorten börjat skickas ut, för medlemmar som betalt före den 31 mars ska de sista komma i vecka 18.

Inbetalningskort på årsavgiften kommer snart.
Medlemskort utsändes efter betalning av avgiften.


§ 2 Medlemskap
1. Rätt till medlemskap utan att betala inträdesavgift har den som äger fastighet med andel i Finjasjöns fiskevårdsområde.
2. Ansökan om medlemskap skall ske till föreningens sekreterare på sätt styrelsen bestämmer.
3. Medlem skall senast den förste februari anmäla adressförändring till föreningens styrelse.
§ 3 Årsavgift
Årsavgiften fastställes av höstmötet och skall vara inbetald före utgången av mars. Försummelse medför omedelbart förlust av medlemskap. Medlems barn samt barnbarn under 16 år äger rätt att utan kostnad delta i medlems fiske. Ensamt får de endast bedriva sportfiske.