• Startsida

Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.
Obs! Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren. Se vidare i menyn under Aktuellt/reduktionsfiske.
Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Välkommen till Finjasjöns Fiskevårdsförening

INER 20150920 INER 20150920

Finjasjöns fiskevårdsförening är en förening för alla som är intresserade av en välmående Finjasjön och att det råder balans mellan fiskarter och mellan återväxt och uttag av matfisk.

Aktuell Fiskevård

Reduktionsfiske 2020

Höstens Nätprovfiske 2020 genomfördes 3-6 september
Under fyra dagar sattes och vittjades 32 provfiskenät. Den fångade fisken räknades, mättes, vägdes och dokumenterades. Mats med medhjälpare dokumenterade mer än 5000 fiskar. Väldigt mycket fiskyngel mättes in. En trogen skara intresserade hjälpte till!                                 
2020-09-20

Reduktionsfiske 2019  (se fiskevård/reduktionsfiske)

Totalt har reduktionsfisket fångat och rapporterat ca 63 ton fisk under 2019. Sensommarens och Höstens reduktionsfiske gav ca 36,5 ton vitfisk (en del småabborre). Ringnotsfisket startade den 2 oktober och avslutades den 3 december.
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 26,5 ton inrapporterad fisk.

jan 2020

Höstens Nätprovfiske 2019 genomfördes 6-9 sept. Under fyra dagar sattes och vittjades 32 provfiskenät. Den fångade fisken räknades, mättes, vägdes och dokumenterades. Mats med medhjälpare dokumenterade 3333 st fiskar. Ett fåtal Intresserade hjälpte till!

2019-09-28

Reduktionsfiske 2018 (se fiskevård/reduktionsfiske)
Höstens reduktionsfiske. Hittills har det tagits upp ca 57 ton fisk under 2018. Många fina gösar som bifångst i ringnoten, naturligtvis återsläppta. Ett ringnotsdrag med 2200 kg stor braxen
2018-11-25
Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 28 ton inrapporterad fisk.
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.

Höstens Nätprovfiske 2018 har genomförts 7-10 september: 
Mats Bengtsson med flera medhjälpare har genomfört höstens nätprovfiske 6-10 september. Totalt har 32 stycken provfiskenät använts och 3007 fiskar har dokumenterats från dessa. Färre antal fiskar men högre meddelvikt.
2018-10-08

Inplantering av ål: Fredag den 7 sept inplanterades 9302 st ålyngel för 50 000 kr i Finjasjön med start vid Tormestorps båtklubb.
2018-10-08

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Medlemmar inbjuds till Årsmöte


Finjasjöns fiskevårdsförening inbjuder till årsmöte torsdagen den 5 augusti 2021 kl.18.00. Vi välkomnar alla medlemmar. Mötet äger rum ute vid Tormestorps båtklubb. Obs! medtag stol att sitta på. Fika serveras efteråt. / Styrelsen.

Årsmötet inställt tillsvidare

Finjasjöns fiskevårdsförening ställer in årsmötet den 25 febr 2021 pga rådande Covid-19 restriktioner. Vi återkopplar när det blir aktuellt, möjligt, för årsmöte.

2021-02-14

Höstspinnet 2020!
Åter igen Stephan Heingard i topp med 265 poäng. Hans tredje inteckning i vandringspriset som han därmed tog hem. Christoffer Olsson tog största fisken, en gädda på 82 cm. Av 30 deltagare mätte endast 5 st in fisk, totalt 14 fiskar.                                       2020-09-28

Vinnare av Höstspinnet och Vandringspriset (3:dje inteckn.) Stephan Heingard samt tvåan i tävlingen Petter Heingard

Obs! Fiskebryggan är på plats!
Magnus och Mats är nu färdiga med lagningen av vår eftertraktade fiskebrygga. Bryggan har tyvärr varit vandaliserad och sedan utsatts för vädrets makter, översvämning och storm. Men efter gediget arbete är dem nu färdiga.  2020-07-15

Vårspinnet 2020!
Joakim Högman i topp med 381,80 poäng. Björn Nilsson tog största fisken gäddor på 77 cm och 72,5 cm. Inteckning i vandringspriset fick Jesper Svensson den medlem som hade högst poäng i tävlingen, 354 poäng.                          2020-05-27

T.v. Jesper Svensson vinnare av vandringspriset. T.h. Joakim Högman vinnare av hela tävlingen.