• Aktuellt

Insättning av ål 2023
Den 4 maj kom Scandinavian Silver Eel och levererade cirka 17000 ålar som släpptes ut i sjön för att växa sig stora.