Fiskebryggan

Hösten 2019
Reparationsarbetet med bryggan pga vinterns översvämning och förra höstens sabotage har varit svårare och mer omfattande än beräknat. Bryggan kommer därför inte att kunna sättas i detta fiskeår.

2019-08-31

Våren 2019 
Fiskebryggan kommer sättas på plats av Naturbruksgymnasiet Önnestad. Preliminärt kommer utsättning ske senast första delen av maj och borttagning tidigast slutet av oktober, allt beroende av vattenstånd och väder. Detta arbete görs mot att Naturbruksgymnasiet i utbildningssyfte får fiska avgiftsfritt i sjön, men givetvis måste följa reglerna för fiske med fiskekort.
Tyvärr har delar av påkörningsrampen åter lossnat pga översvämning och vissa delar på bryggan, som saboterats, måste repareras. Mats har fixerat påkörningsrampens delar under vecka 12. En del reparationsarbete kvarstår innan bryggan kan läggas i till våren.

2019-03-24

Fiskebryggan hösten 2018
Bryggan togs loss från sina stolpar och transporterades in i Hamnen för vinterförvaring under förvintern av Mats Bengtsson med medhjälpare. Flera fiskare utan båt använde fortfarande bryggan för fiske under senhösten.
Tyvärr har där inte funnits tid att fixa till de delar som saboterats tidigare under året, juli/aug. Försiktighet har därför anmodats vid användandet av bryggan under hösten.
Bryggan kommer givetvis att fixas till innan iläggning till våren.

2019-03-01

Obs! Sabotage på bryggan Sommaren 2018
Bryggan har varit utsatt för diverse förstörelse under sommaren.
En av anledningarna till förstörelsen har varit när personer badat från bryggan, pga saknad badbrygga vid badplatsen. De har för att underlätta badandet brutit loss räcket. Men även personer med uppsåt att sabotera bryggan har uppmärksammats. Händelserna har polisanmälts.
Vi uppmanar därför er personer som vandrar/vistas i närheten av fiskebryggan att kontakta oss i styrelsen när ni ser något misstänkt hända på platsen.

2018-09-02

Sommaren 2018
Eftersom fiskebryggan inte kommit på plats till maj månads slut fick Mats Bengtsson och Magnus Olsson rycka in och sätta den på plats under juni månad. Arbetet har försvårats pga reparationer, saknade delar och av att förankringsrör legat ner i vattnet. Skadorna på bryggan uppkom under hösten 2017 främst pga av det dåliga vädret. Bryggan beräknas tas upp under senhösten.
Senare under sommaren har också påkörningsrampen/spången reparerats och satts på plats av Mats och Gunnar trots den svåra/extrema värmen.

2018-08-31

Våren 2018
Per-Arne Nilsson är från och med årsmötet ansvarig för föreningens fiskebrygga och föreningsbåten. I nuläget väntar vi på att han ska meddela en dag då arbetet med bryggan ska läggas i och båten ska i sjön.
Tyvärr har påkörningsrampen lossnat och till viss del förstört under vårens översvämning och isar. Det är en del förberedelsearbete innan bryggan kan läggas i.     
2018-05-01

Hösten 2017
Fiskebryggan har slitit sig under höstens stormar och har under oktober bogserats till en plats precis utanför kanalen i hamnen av Mats Bengtssons fiskemedhjälpare. Där har bryggan legat förankrad under hela vintern.

Våren/sommaren 2017
Bryggan har varit på plats sedan i slutet av juni 2017 och beräknas tas upp under senhösten. I år har vi sluppit det mesta av nedsmutsningen från sjöfåglar. En 18 meter lång spång med dockning till fiskebryggan tillverkades under sommaren pga att vattenbrynet var för sankt. Men tyvärr sker en del förstörelse/åverkan på bryggan även detta år. Vi ber alla att beivra och anmäla sådant destruktivt beteende.

2016
Nu har fiskebryggan lagts på plats i hamnen över vintern. Ytterligare en bryggsektion köptes och monterades under 2016, vilket gjort bryggan fem meter längre. Tyvärr har en del skadegörelse skett på bryggan under 2016.
I övrigt hoppas vi bryggan får vara intakt under 2017 så den kan komma alla besökande betalande sportfiskare till gagn.

                                                               Mats & Pelle & Peter