• Bildarkiv
INER Vy från fågeltornet vid Finja båtplats.
Bild från Finja båtplats juni 2015
Vy in mot Guldkustsviken och Dalleröds backe.
INER Vy över Finjasjön in mot Finjasjö-park
INER
Fiske på senhösten
Solnedgång på Finjasjön.