Vårspinnet: (Kristi himmelfärdsdag).
Flyttat till Söndag 2024-05-26 på grund av högt vattenstånd i sjön.
Vi börjar 08.00 vid Tormestorps båtklubbs stuga och slut 12.00 som vanligt. Inmätning senast 12.30 och prisutdelning därefter.
Rampen för sjösättning öppnas den 20 maj.
Startavgiften vid respektive tävlingstillfälle är 100 kronor (ingen avgift för medlemmar). Varje deltagare måste uppvisa ett giltigt fiskekort eller ett giltigt medlemskort jämte legitimation.