Fiskebestämmelser för Finjasjön

Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfisk för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!

Fiskekort kan endast köpas via Ifiske från och 2024-01-01.
https://www.ifiske.se/fiske-finjasjon.htm