Fiskebestämmelser för Finjasjön

Svenska   -   Polska   -   Engelska   -  Tyska

Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfisk för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!

Fiskebestämmelser Engelska

Obs! Ny sportfiskeregel i Finjasjön
Gäller från våren 2018. .

Det är förbjudet att bedriva vertikalfiske där vattendjupet är större än 9meter.

Fiskebestämmelser på Polska