Juni 2020: Vattennivån i sjön är normal (ngt låg). Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är god. Vattnet har förnärvarande en brunaktig färg och siktdjupet kunde önskats vara lite bättre. En viss början till algblomning har märkts.

2020-06-06

Februari 2020: Vattennivån i sjön är för närvarande mkt hög. Det går för närvarande inte att sätta i båt via någon av sjöns ramper.

2020-02-15

Maj 2019: Vattennivån i sjön är nu normal. Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är nu god.

2019-05-21

Febr/Mars 2019: Vattennivån i sjön har blivit hög efter ett par månaders idogt regnande. Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är närmast obefintlig. Finja båtplats och Tormestorps båtplats till höger. Kan möjligen fungera med Jeep eller Truck. Kolla därför vattennivån innan ni bestämmer er för att traila båten till Finjasjön för fiske.

2019-03-24

Dec 2018/Jan 2019: Vattennivån i sjön har normaliserats något. Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är nu bättre. Sjön är fortfarande isfri under vecka 2.
Nytt siktdjupsrekord har uppmätts under vecka 51. Regito uppmätte då siktdjupet till 4,67 meter. Vi är på rätt väg med det arbete som görs, bara vi slipper nya bakslag/föroreningar. 

2019-01-08

November 2018: Vattennivån har varit väldigt låg under oktober med svårigheter att sätta i båtar vid ramperna. Nivån har sjunkt sedan dämmet drogs i slutet av augusti. Först i samband med regn i slutet av oktober steg nivån någon centimeter. Fortfarande i slutet av november är vattennivån i sjön låg.

2018-11-20

Sommaren 2018: Efter en torr och solig senvår/försommar sjönk vattennivån i Finjasjön.

FiPe Vattenfylld infart FiPe Vattenfylld infart

5 jan 2018: Vattennivån är fortsatt mkt hög, högsta nivån sedan 2002. Någon pos. väderförändring  syns inte f.n. Möjligheten för att sätta i båt i sjön är därför mkt liten.

LÅk FiPe Översvämning Finjasjön

26 Nov 2017: Vattennivån är fortfarande mkt hög i sjön, just nu 2-4 cm lägre än högsta noteringen i år. Möjligheten att sätta i båt är därför mkt liten.