Juni 2020: Vattennivån i sjön är normal (ngt låg). Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är god. Vattnet har förnärvarande en brunaktig färg och siktdjupet kunde önskats vara lite bättre. En viss början till algblomning har märkts.

2020-06-06

Februari 2020: Vattennivån i sjön är för närvarande mkt hög. Det går för närvarande inte att sätta i båt via någon av sjöns ramper.

2020-02-15

Maj 2019: Vattennivån i sjön är nu normal. Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är nu god.

2019-05-21

Febr/Mars 2019: Vattennivån i sjön har blivit hög efter ett par månaders idogt regnande. Möjligheten att sätta i båt via någon av sjöns ramper är närmast obefintlig. Finja båtplats och Tormestorps båtplats till höger. Kan möjligen fungera med Jeep eller Truck. Kolla därför vattennivån innan ni bestämmer er för att traila båten till Finjasjön för fiske.

2019-03-24