• Fiskevård

Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfiske för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!