• Fiskevård

Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfiske för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!

Fiskevårdsåtgärder

Algblomning hamnen 24 sep 2017 Algblomning hamnen 24 sep 2017

Siktdjupet 2017: Medelsiktdjupet har under sommaren 2017 varit 1,28 meter mot 2,00 meter 2016. Stora mängder föroreningar har funnits/setts på olika ställen i sjön. Smutsvattensvamp, blågröna alger samt ny alg som inte uppträtt tidigare i Finjasjön har geggat ihop sig med andra föroreningar.

Fiskevårdande åtgärder 2016-2017:
Vårdfisket/reduktionsfisket på vitfisk/abborryngel genomförs från 2016 av Mats Bengtsson, se under reduktionsfisket. Risvasar har lagts ut av Mats Bengtsson och hans hjälpare. Handikappbryggan har utökats med en sektion och en påkörningsramp har lagts till samt en parkering för handikappade har gjorts. Bestämmelser, kontroll och fiskekort har utvecklats genom förtydligande av regler genom översättning till fler språk, möjlighet till köp av dagskort via internet och uppsättning av nya informationstavlor runt sjön.
Sätten att bedriva fiskevård har dessutom diskuterats kontinuerligt.

Släpp av ålyngel oktober 2016
Onsdagen den 12 oktober
släppte föreningen 8000 st ålyngel i Finjasjön, se NSk och KrstdBl 13 oktober.
Mats Bengtsson och medhjälpare visade ett notdrag i kanalen vid Tormestorps båtklubb för journalister, intresserade miljöchefer från andra kommuner, mm. De tog under draget massor av småmört i noten. Sedan fick åskådarna följa med runt Finjasjön för släpp av ålyngel på flera olika ställen.

Fiskdöd i Tormestorps ån 7-8 mars 2016. Vilket ledde till diskussioner om orsakerna.

Fiskevårdande åtgärder 2016:
Utifrån Höstmötet 2015 redovisades följande planerade åtaganden under 2016:
Ordförande fortsätter sitt deltagande i kommunens Finjasjögrupp, som arbetar för bättre biotop och vattenkvalité i Finjasjön. Vårdfisket på vitfisk fortsätter, ny upphandling pågår. Risvasar läggs ut av Osby Naturbruksgymnasium, Undersökning av sjöns rovfisk görs. Handikapp/fiskebryggan utökas med en sektion, påkörningsramp ska annordnas och parkering för handikappade ska färdigställas. Bestämmelser och kontroll är under utveckling genom förtydligande av regler (fler språk) uppsättning av nya informationstavlor m.m. Försäljningen av fiskekort ska utvecklas genom möjlighet till köp av dagskort på nätet. Sätten att bedriva fiskevård diskuteras och utvecklas dessutom kontinuerligt under året.