Fiskekort Finjasjön

För fiske i Finjasjön finns följande sportfiskekort att köpa:
Dagskort            pris 40 kr
Dagskort 2 spö  borttaget
Veckokort          borttaget
Årskort (2 spö)   pris 300 kr     fr.o.m. 2019 (gäller kalenderår)


From 2019 görs det en ändringar bland föreningens fiskekort. Priset på årskort blir fr.o.m. 2019 300 kr. Årskortet gäller fortfarande under ett kalenderår, d.v.s. fram t.o.m. 31 dec. Priset på kontrollanternas på sjön servicekort dag är oförändrat, 100 kr.

IFiske: Avtal har ingåtts med I-fiske. Internetfiskekort går nu att köpa för fiske i Finjasjön. Det finns dagskort 1-spö och dagskort 2-spö.
Dagskort 1-spö kostar 60 kr 
dagskort 2-spö kosta 100 kr.

Obs! Fiskekortet/fiskekorten är personliga, dvs den som står för kortet/I-fiskekortet är också den som får/ska fiska (barn får fiska i målsmans sällskap på dennes fiskekort). Även "dagskort 2 spö" på Ifiske är för personligt bruk. Oavsett antal fiskekort är det endast tillåtet att fiska med två spö per person och endast tillåtet att ta upp två rovfiskar (gädda/gös) per person och dag.

Säljare av våra sportfiskekort till Finjasjön är följande:


Sportfiskebolaget Hlm                                0451 - 826 00
City Gross Hlm                                           0451 - 776 100
Trästället Skyrup                                        0451 - 532 99
Förmedlingscentralen Tyringe                    0451 - 568 50