Fiskekort Finjasjön

För fiske i Finjasjön finns följande sportfiskekort att köpa:
Dagskort  1-spö pris 60 kr
Årskort (2 spö)   pris 300 kr   (gäller kalenderår)


Priset på årskort är 300 kr. Årskortet gäller under ett kalenderår, d.v.s. fram t.o.m. 31 dec.
 


IFiske: Avtal har ingåtts med I-fiske. Internetfiskekort går nu att köpa för fiske i Finjasjön. Det finns dagskort 1-spö och dagskort 2-spö.
Dagskort 1-spö kostar 60 kr 
dagskort 2-spö kosta 100 kr.


Obs! Fiskekortet/fiskekorten är personliga, dvs den som står för kortet/I-fiskekortet är också den som får/ska fiska (barn får fiska i målsmans sällskap på dennes fiskekort). Även "dagskort 2 spö" på Ifiske är för personligt bruk. Oavsett antal fiskekort är det endast tillåtet att fiska med två spö per person och endast tillåtet att ta upp två rovfiskar (gädda/gös) per person och dag.

Säljare av våra sportfiskekort till Finjasjön är följande:


Sportfiskebolaget Hlm                                0451 - 826 00
City Gross Hlm                                           0451 - 776 100
Trästället Skyrup                                        0451 - 532 99
Förmedlingscentralen Tyringe                    0451 - 568 50