IFiske: Avtal har ingåtts med I-fiske. Internetfiskekort går nu att köpa för fiske i Finjasjön.
Det finns årskort och dagskort 2-spö.
Årskort 2-spö kostar 500 kr.

Dagskort 2-spö kostar 100 kr.

Obs! Oavsett antal fiskekort är det endast tillåtet att fiska med två spö per person och endast tillåtet att ta upp två rovfiskar (gädda/gös) per person och dag.