Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfisk för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!

Kontroll

För närvarande finns det två kontrollanter i Finjasjön, Peter Nilsson och Alf Jansson.

Krav på fiskande i Finjasjön;

* Ha giltigt fiskekort eller medlemsbevis tillgängligt för uppvisande. Visa upp fångad fisk vid anmodan enligt ingånget avtal.

* Fiska endast med de redskap och det antal redskap som fiskekortet eller medlemskapet medger.

* Det är aldrig tillåtet att glindra, ro drag, trolla med mer än två fiskeutrustningar per person.

* Om du är osäker på vilka regler som gäller är det din skyldighet att ringa och ta reda på de rätta reglerna.

Fisketillsynen 2018

Under 2018 har ca 100 kontroller gjorts. Fortfarande fiskar cirka 10 procent av de kollade på sjön olagligt, fler på våren/vintern än på hösten. Dessutom har många av personerna som köpt kort via nätet inte läst på om vilka regler som gäller vid fisket i sjön.
"We see you."

2019-03-24

Fisketillsynen 2017

Fisketillsynen gjorde under 2017 ca 130 kontroller. Cirka 10 procent av de kollade på sjön fiskade olagligt och cirka 30 procent av de som kollats på land saknade fiskekort, framför allt vid Finja båtplats. Där har förekommit olagliga fiskare som uppträtt aggresivt vid kontroll.
Fisketillsynen har beslutat göra tätare och mer samordnade kontroller Vid Finja båtplats och stävja det olagliga fiske som kan förekommer där.