Obs! Förbjudet att sälja eller bedriva handel med fisk fångad i Finjasjön. Ta endast upp rovfisk för eget hushåll. Mycket rovfisk=lite vitfisk=bra vattenkvalité.
Anmäl rov- och tjuvfiske!

Kontroll

Krav på fiskande i Finjasjön;

* Ha giltigt fiskekort eller medlemsbevis tillgängligt för uppvisande. Visa upp fångad fisk vid anmodan enligt ingånget avtal.

* Fiska endast med de redskap och det antal redskap som fiskekortet eller medlemskapet medger.

* Det är aldrig tillåtet att glindra, ro drag, trolla med mer än två fiskeutrustningar per person.

* Om du är osäker på vilka regler som gäller är det din skyldighet att ringa och ta reda på de rätta reglerna.