Höstens Nätprovfiske 2019 har genomförts:
Höstens Nätprovfiske 2019 genomfördes av Mats med medhjälpare den 6-9 sept. Under fyra dagar sattes/vittjades 32 provfiskenät. Den fångade fisken räknades, mättes, vägdes och dokumenterades. Totala fångsten blev 3333 fiskar. En uppskattning säger att ...
* totala antalet fiskar ökat men att den totala vikten minskat. En lägre medelvikt.
* konditionen på de fångade gösarna var god och att antalet stora abborrar ökat igen.
* mängden årsyngel av abborre är okej, men annars är återväxten i minsta laget.
* antalet fångade abborrar ökat men antalet stora braxar har minskat.

2019-09-28

Höstens Nätprovfiske 2018 har genomförts:
Obs! Mats Bengtsson genomförde med medhjälpare höstens nätprovfiske 6-10 september. De lossade fisk från näten, räknade och mätte fisken. Den totala fångsten blev 3007 st fiskar. En uppskattning säger att ...
* färre antal fiskar har fångats men medelvikten är högre.
* mkt få årsyngel av abborre fångades men tillgången av fjolårsyngel var fortfarande mkt god.
* konditionen på de fångade gösarna var god och antalet stora abborrar har ökat igen.
* antalet mörtar som fångats har minskat och antalet stora braxar har minskat.

2018-11-25

Höstens Nätprovfiske 2017Mats Bengtsson genomförde höstens nätprovfiske 8-11 september, med hjälp av några inbitna medlemmar/vänner. De lossade fisk från näten, räknade och mätte fisken. Den totala fångsten var stor 5810 fiskar. En uppskattning säger att ...
* ett mkt stort antal årsyngel av abborre fångats*.
* fjorårsabborrarna var färre än åren tidigare *.
* årsyngeln av mört och gös var färre än i fjor*.
* storleken på mörten har ökat något från i fjor.
* konditionen på de fångade gösarna var god-mkt god och antalet stora abborrar har ökat något från i fjor.

Nätprovfiske september 2016
Den 8 september
startade Mats Bengtsson årets provfisket i Finjasjön. Han fiskade på samma platser som tidigare provfiskare gjort tidigare år. Eftersom ett litet antal engagerade medlemmar hjälpte till med lossning av fisk från näten, räkning och mätning av fiskarna klarades provfisket av på 3 dagar.

En försiktig uppskattning av Mats säger att det var gott om mört och abborre i näten. Han nämnde också att det är ett gösår (god yngeltillgång) i år igen. Senaste gösåret var 2014.

Provfiske 2018. Mats Bengtsson i färd med att ta loss abborrar ur ett av provfiskenäten.