Nätprovfiske 2022

Nätprovfiske utfördes under september 2022. I samband med nätprovfisket ställde ett flertal medlemmar upp och hjälpte till vilket underlättade arbetet väsentligt.

Provfiske 2018. Mats Bengtsson i färd med att ta loss abborrar ur ett av provfiskenäten.