Beskrivning av reduktionsfisket och provresultat på ämnen i Finjasjöns rovfisk

I rapporten 2013 Leader-Finjasjön 2013-08-01 hittar man en beskrivninga av utvecklingen av nya fångstmetoder för reduktionsfisket i finjasjön och de svårigheter som föreligger när man ska uppskatta biomassan . I den sista halvan av rapporten hittar man också resultat på inskickade prover från rovfisk i Finjasjön angående olika farliga ämnen i fiskens muskelmassa.

 Peter Nilsson