Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.

Obs! 
Mats har under vårfisket fått revor i sina nät, satta på grundområdena, från båtmotorer, vilket är kostsamt. Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren.
Tänk på att näten kan vara ett par hundra meter långa och huvudsakligen ligger inne bland sjöväxterna. "Så upp med blicken och sänk hastigheten" när ni fiskar/kör inom dessa områden. Undvik grundområden på sena kvällar och nätter.

Vårdslös överträdelse kan komma att beivras.
 

Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Reduktionsfiske 2024

Hässleholms kommun fortsätter med vårdfisket i Finjasjön genom Viltgården Långaröd AB.
Vårdfisket bedrivs för att få Finjasjön i en god ekologisk status, god vattenkvalitet samt minska riskerna för algblomningar sommartid. 2024 års vårdfiske startade i januari med fiske i det sk mörtdiket, sedan bottengarn och nätfiske och avslutades i december med ringnotsfiske. Totalt fångades under året 54 329 kg vitfisk.