Reduktionsfisket i Finjasjön
 

Fr.o.m. år 2016 är det Mats Bengtsson som reduktionsfiskar i Finjasjön.

Obs! Mats har under vårfisket fått revor i sina nät, satta på grundområdena, från båtmotorer, vilket är kostsamt. Vi vill uppmärksamma er på att köra båt med gott omdöme på grundområdena, när reduktionsfiskenäten ligger ute på våren.
Tänk på att näten kan vara ett par hundra meter långa och huvudsakligen ligger inne bland sjöväxterna. "Så upp med blicken och sänk hastigheten" när ni fiskar/kör inom dessa områden. Undvik grundområden på sena kvällar och nätter.

Vårdslös överträdelse kan komma att beivras. / Tillsynsmän och Styrelse i FFF.

Reduktionsfiske 2018

Vårdfiske under 2018: Årets fiske startade i januari med mörtfiske i diket vid Tormestorpsån. Fortsatte under våren med bottengarn och nätfiske och avslutades i november med ringnotsfiske. Totalt fångades under 2018 57156 kg vitfisk och småabbore, fördelat på, braxen 14974 kg, mört 35 820 kg, sutare 2200 kg, småabborre 2974 kg, sarv 810 kg, björkna 90 kg, karp 27 kg, gärs 261 kg.

2019-03-24

Höstens reduktionsfiske: Många fina gösar fångades som bifångst vid ringnotsfisket. Vid ett av dragen fångades ca 400 gösar till en uppskattad vikt om 900 kg, naturligtvis återsläppta.
Under vecka 46 togs vid ett ringnotsdrag 2200 kg storbraxen och vid ett nattdrag i hamnen fångades 500 kg småmört. En intressant bifångst togs lördagen den 17 november, givetvis återsläppt snarast. 

2018-11-25

Vårens och försommarens reduktionsfiske har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt fiskenät längs grundområdena runt sjön. Fisket gav ca 28 ton inrapporterad fisk.
2018 Vinterns reduktionsfiske. Mats fortsatta reduktionsfiske under vintern har givit ca 7 ton mört under årets första dagar.
2018-11-24

2017/2018 Vinterns nät/håv och ryssjfiske i en blindtarm till Tormestorps ån startade strax innan jul och avslutades i mitten av januari. Resultatet blev mer än 10 ton mört.

Reduktionsfiske 2017

Fin gädda fångad i ringnoten påväg att släppas tillbaka. Fin gädda fångad i ringnoten påväg att släppas tillbaka.

2017 Höstens nät och ringnotsfiske startade den 15 oktober och har genomförts av Mats B med hjälp av Arto & Aulis samt två fisksorterare. Fisket komplicerades av stora mängder föroreningar, som satte igen redskapen. Resultatet blev 17 ton  inrapporterad fisk. Ett notdrag släpptes tillbaka eftersom det innehöll väldigt stor mängd (miljontals) årsyngel av gös, som tyvärr var av mindre storlek än åren innan.  Några notdrag med mest årsyngel av abborre godkändes eftersom det finns otroligt stora mängder abborryngel i sjön. I ringnoten har det också förekommit ett stort antal fina abborrar, på upp till 7 hg, samt några riktigt fina gäddor, vilka givetvis har släppts tillbaks. I december fångades det dessutom 3,4 ton mört i ett dike i anslutning till Tormestorps ån.
Reduktionsfisket 2017 tog upp totalt 33,59 ton fisk ur Finjasjön.

2017 Vårens och försommarens reduktonsfiske efter vitfisk har genomförts av Mats Bengtsson. Han har satt reduktionsfiskenät längs grundområdena runt sjön. Vårens fiske gav ca tretton ton inrapporterad fisk.

Reduktionsfiske 2016

Hösten 2016
Måndagen den 17 oktober
startade höstens reduktionsfiske med ringnot i Finjasjön. Mats ringnotsfiskade tillsammans med Arto från Finland ute på djuphålorna i sjön. Extra killar jobbade med bortsorteringen av rovfisk tillbaka i sjön, så inga gösar och abborrar skulle behöva åka upp med vitfisken.
Cirka 55 ton vitfisk togs upp under 2016 års reduktionsfiske.