Bli medlem

Finjasjöns fiskevårdsförening

Vem kan bli medlem?

Finjasjöns fiskevårdsförening är öppen för alla som är intresserade av att Finjasjön och fisken som finns där mår bra och har en god tillväxt.

Vad kostar det?

Inträdesavgift

300 kr


Årsavgift
150 kr

Utskick
Utskick med medlemsnr och inbetalning kommer
inom 1 månad efter att du blivit antagen.
Enligt stadgar f.n.
Ägare till stamfastigheter som så påtalar har rätt att bli medlemmar med omedelbar verkan. I övrigt har kassaförvaltaren rätt att ta in nya medlemmar under hela året (obs! rätt att ta in nya medlemmar). Ansökan om medlemskap sker till kassaförvaltaren. 

Medlem
Inbetalningskort skickas på e-post som uppgivits vid ansökan.
Medlem blir du så snart inbetalning gjorts.
Endast medlemsnummer och namn på inbetalningen.
All övrig information lämnas här på hemsidan.

Övrigt
Från och med 2023-10-27 får inte nya medlemmar bedriva nätfiske, undantagna är fiskerättsägare och fiskevattenägare. Före detta medlem som blivit medlem på nytt efter detta datum räknas också som ny medlem.
Beslutet togs på höstmötet 2023. 
 

Ansök om medlemskap